ข้อดีของการใช้ Cloud Computing กับธุรกิจ

03 Nov 2021
 ข้อดีของการใช้ Cloud Computing ร่วมกับธุรกิจ

.

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่ง Cloud จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและการทำงานต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ตอบโจทย์การทำงานของยุคอย่างปัจจุบันแบบ Work from home 

.

2. ประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวของ Cloud Computing ไม่จำเป็นต้องเสียค่า Hardware และไม่จำเป็นต้องหาที่ตั้งให้อุปกรณ์ สิ่งที่ทำมีเพียงแค่การต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัทสามารถคำนวณและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานได้ดี 

.

3. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการทำงานในรูปแบบ Online ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นไปบนเซิฟเวอร์ ดังนั้นจึงมีการสำรองข้อมูลอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการดูแลด้าน Security ผ่านตัวผู้ให้บริการเป็นหลัก ทำให้ปลอดภัยแม้ว่าจะมีการโจมตีจาก Malware หรือเกิดปัญหาอื่นๆ 

.

4. ดีต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานระบบต่างๆ บน Cloud คือการลดการปล่อย Carbon จาก Hardware รวมถึงยังลดการใช้งานไฟฟ้าภายในบริษัท แม้ว่าจะมีการ Scale up การทำงาน แต่การพัฒนาก็จะไม่ส่งผลต่อการ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมอีกด้วย 

.

5. มีความเสถียรในการทำงาน การนำ Cloud เข้ามาใช้กับธุรกิจจะช่วยลด Downtime ที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาในบริษัทหรือปัญหาจากโปรแกรมของคุณได้ 

#Cloud #CloudComputing #Security #DATABAR