คุณสมบัติเด่น MDM (Mobile Device Management)

03 Nov 2021
คุณสมบัติเด่น MDM (Mobile Device Management)

- สามารถจัดการ inventory อุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรได้อย่างสะดวก

- ควบคุมการสั่งล็อก/ ปลดล็อก/ อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้จากหน้าจอผู้ดูแลเมื่อเกิดเครื่องสูญหาย

- สามารถระบุตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๆ ต้องการค้นหา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับองค์กร

Tel : +66(0)2-102-2591

Email : sales@databar.co.th

Line : @databar